تور دبی ویژه نوروز

مبدا تور
تهران
مقصد تور
دبی
تورهای ویژه
خدمات تور پرواز با هواپیمایی امارات -5 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترنسفرفرودگاهی و بیمه مسافرتی
نکات مهم مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده خود مسافر می باشد و اژانس هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج مسافر ندارد
مدارک لازم پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه
توضیحات پرداخت 50%از مبلغ کل تور در زمان عقد قرارداد الزامی می باشد
این پکیج با پایین ترین نرخ پروازی بسته شده و امکان تغییر نرخ وجوددارد
آدرس تهران، میرداماد ،خیابان سنجابی، ساختمان مادر، طبقه اول ،واحد 1
شماره تماس 021-22222088
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
دبی
5 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
27 اسفند 1396 14 فروردین 1397
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,150 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,150
750
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,150 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,150
600
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,200 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,200
950
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,300 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,300
600
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,300 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,300
800
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,350 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,350
800
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,350 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,350
850
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,350 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,350
950
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,350 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,350
700
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,450 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,450
850
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,700 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,700
750
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,750 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,750
600
---
سرویس
HB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,050 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
2,050
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,750 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
1,750
600
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,100 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
2,100
600
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,300 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
2,300
600
---
سرویس
HB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,500 دلار
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
دلار
2,500
1,000
---