تور نوروزی بالی

مبدا تور
تهران
مقصد تور
بالی
تورهای ویژه
خدمات تور --
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات --
آدرس تهران، میرداماد ،خیابان سنجابی، ساختمان مادر، طبقه اول ،واحد 1
شماره تماس 021-22222088
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
بالی
7 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
28 اسفند 1396 06 فروردین 1397
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 7,520,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
7,520,000
5,900,000
5,420,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 7,760,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
7,760,000
6,140,000
5,420,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 7,910,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
7,910,000
6,380,000
5,420,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 7,910,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
7,910,000
6,380,000
5,420,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 8,000,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
8,000,000
6,860,000
5,420,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 8,340,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
8,340,000
6,140,000
5,420,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 8,340,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
8,340,000
6,860,000
5,660,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 8,240,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
8,240,000
6,380,000
5,660,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 8,960,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
8,960,000
7,340,000
5,420,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 9,440,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
9,440,000
6,380,000
5,660,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 10,640,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
10,640,000
6,380,000
5,660,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 19,520,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
19,520,000
10,220,000
6,860,000