تور صربستان 4شب و 5 روز

مبدا تور
تهران
مقصد تور
بلگراد
تورهای ویژه
خدمات تور --
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات --
آدرس تهران، میرداماد ،خیابان سنجابی، ساختمان مادر، طبقه اول ،واحد 1
شماره تماس 021-22222088
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
بلگراد
4 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
12 بهمن 1396 17 اسفند 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,275,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
تومان
2,275,000
2,045,000
695,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,475,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
تومان
2,475,000
2,025,000
695,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,675,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
تومان
2,675,000
2,095,000
695,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,795,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
تومان
2,795,000
2,175,000
695,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,175,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
تومان
3,175,000
2,375,000
695,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,375,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
تومان
3,375,000
24,475,000
695,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,575,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
تومان
3,575,000
2,575,000
695,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,695,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( 2تخته)
تومان
3,695,000
2,625,000
695,000