تور لوکس 7 شب و 8 روز ویتنام(نوروز)

مبدا تور
تهران
مقصد تور
هانوی
موئینه
هوشی مین
تورهای ویژه
خدمات تور 7 شب اقامت در هتل به همراه صبـحانه ، بلیت پروازهای فول چارتر رفت هوشی مین و برگشت هانوی و بالعکس هواپیمائی ماهان، پرواز داخلی هوشی مین خدمات تور:
به هانوی و یا بالعکس، ویزای توریستی کشور ویتنـام ، بیمه مسافرتی، تـرانسفر رفت و برگشت فرودگاهی در هوشی مین و هانوی، تـرانسفر رفت و برگشت شهر
ساحلی موئینه، راهنمای مـجرب فارسی زبـان از تهران به همراه راهنمای محلی، سیـم کارت به ازای هر اتاق و برنامه کامل گشت ها به همراه وعده های
غذائی طبق جدول صفحه 2 ارائه خواهد شد.
حرکت از تهران
فـرودگاه امام خمینی بـا پرواز فول چارتر این شـرکت بـا ایـرباس مـدرن
هواپیمـایی مـاهانW5115 ساعت 50:01 ورود بـه هانوی ساعت 50:15
صبح روز بعد. انجام مراحل فرودگاهی – ترانسفر به هتل - استراحت در هتل
گشت شهری هانوی
در ساعت 11:00 حرکت به سوی موزه موسیلیوم – بـازدید از معبد ادبیات -
مـوزه پاگودا - آرامــگاه هـوشی مین بنیـانگذار ویتنام – اولین دانشـگاه
ویتنام - موزه نـژادشناسی ویتـنام – دریـاچه فوق العاده زیبـای هوآن کیم
کاخ ریاست جمهــــوری ویتنام – خیابانهای قدیمی - بـازگشـت به هتل
خلیج مسحور کننده هالونگ
بعد از صرف صبحانه سـاعت 11:16 صبح – حـرکت بـه سـوی خلـــیج
هالونـــگ - حرکت بیـن جزیره ها - گرفتن عکسهایی بی نظیراز مـناظر
زیبای این خـلیج – صرف ناهار دریایی بازدید از دو غار تاریخی بـازگشت
به هتل ساعت 11:20
پرواز به شهر هوشی مین
مدت زمان پرواز : 2 ساعت
ترانسفر بـه شهر ساحلی و زیبای موئینه ) مدت زمان ترانسفر 0.5 ساعت (
تحویل اتاق ها و استراحت در هتل
گشت صحرا موئینه :
صـرف صبـحـانـه در هتـل – حرکت از هتل در ساعت 50 صبح - گـشت
هیجان انگیزی را در کـویر مـوئینه خواهیم داشت و عـکس های یـادگاری
زیادی در این مکان حیـرت انگیـز خواهیـم گرفت – به هتـل بازخـواهیم
گشت و از لحظات آرامش بـخش در مـوئینه در ادامته روز لذت خواهیم برد.
روز پنجم
گشت فان تیت : پـس از صـرف صبـحانه در هتـل - حـرکت از هتـل بـه
سمت مرکز استان فان تیِت - شهر فان تیِت درساعت 0 صبح – بـازدید از
شهر زیبـای فـان تیت و جـاذبـه های زیبـای گردشـگری ایـن شهـر –
بازگشت به هتل
روز ششم
از صرف صبـحـانه و تحـویل اتـاق ها و تـرانسفر بـه شهـر هوشی میـن.
استراحت در هتل – حـرکت از هتل در ساعت 11:00 جهت گشت شهری
هوشی مین : حـرکت به سمت کـاخ اتحاد - بـازدید از بـازار بـن تان -
بازدید از نمای کلیسای جامع نتردام - بازدید از نـمای اداره پسـت مرکزی
و تاریخی شهر هوشـی مین - گشت در بـازار چینـی ها بین تـای مارکت
که برج ساعـت در مرکـز آن قرار دارد - بازدید از پاگـودا
روز هفتم
تونل های کوچی
ساعت 01 صبح حــرکت بـه سمت تونــل های شگفت انگیز زیـر زمینی
کوچی که در سـال 0691 سـاخته شده و در جنگ بـا آمریکا بـه عنوان
پناهگاه Vietcong ها مــورد استفاده قرار می گـرفته اسـت - سپـس
صرف ناهار در رستوران محلی - بازگشت به هوشی مین
روز هشتم
صرف صبحانه در هتل - تحویل اتاق ها - ترانسفر به فرودگاه - حرکت به
سمت تهران در ساعت 50:06 -ورود به تهران در سـاعت 11:10 بامداد.
پایان سفر

" از اینـکه در این سفر نیـز همراه هیرمان هستید ، خـرسندیم"
نکات مهم 1 .داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد (INF/CHD/ADL(
2 .بـه نفر سوم تخت اضافه سفری بـا نرخ دوتخته تعلق می گیرد )در صورت رعایت تعداد ظرفیت اتاق(
3 .طبق قوانین هواپیمایی،مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر می باشد.
4 .کنترل ویزا از هر لحاظ برعهده مسافر درخواست کننده می باشد.
5 .نرخ تور کودک زیر 2 سال)INF )000/900 تومان می باشد.
6 .مدت زمان اخذ ویزا عادی توریستی ویتنام 0روز کاری و ویزای فوری 51 ساعت می باشد. )روزهای تعطیل اداره مهاجرت ویتنام ، شنبه و یکشنبه(
7 .میزان بار مجاز جهت پرواز داخلی ،بین شهرهای هوشی مین – هانوی 21 کیلوگرم می باشد.درصورت بیشتربودن بار در این پرواز،هزینه اضافه بار به فرودگاه توسط شخص مسافر
پرداخت خواهد شد.
8 .جهت هزینه بیمه افراد باالی 01 سال ،مبلغ 50 هزار تومان به مبلغ پکیج اضافه می شود.
9.به دلیل تغییرات شرایط جوی،امکان جا به جائی و یا تغییر ساعت در برنامه گشت ها وجود دارد که در صورت تغییرات توسط راهنمایان تور به اطلاعتان خواهد رسید.
مدارک لازم اصل پاسپورت با اعتبار 7 ماه از تاریخ سفر، دو قطعه عکس 4*6 رنگی زمینه سفید
توضیحات سرزمین نیلوفرهای آبی با موقعیتی فوق العاده، 29 میلیون جمعیت و زیبایی مسحور کننده به عنوان یکی از مقاصد گردشگری پرطرفدار جهان محسوب می شود. در سـفرمان
به این کشور سر سبز، به موئینه شهر ساحـلی رویائی ویتنام، جائیکه کویر و ساحل دریا به هم می رسند لحظات توام با آرامشی را سپـری خواهیم کرد. سپس به قطـب تجاری
آن هـوشی مین که در قدیم با نام سایـگون شناخته می شده است سفـر می کنیم و محو تـماشای تـاریخ غـنی ایـن سرزمین، از تونـل های کوچی Vietcongها در جنگ بـا
ی آمریکا گرفته، تا موزه ها، بازارهـای فـوق العاده بـرای خریـد، کلیسای نـتردام و... می شویـم. در آخـر بـه شهر دریاچه ها،
هانو پایتخت پروازمی کنیم. در هانوی از پـاگودا،
معبد، شهر قدیمی با دوچـرخه هایی که با رکاب مردم مهمان نواز ویتنـام حرکت می کنند دیدن می کنیم و روز دلپذیری را در Bay Halong یا همان خلیـج هالونگ، جاییکه
دریاچه ها، جزیـره ها و کوه ها یکدیگر را احاطه می کنند در کـروز مجلل تفریحی در فضایی دلپذیر سپری خواهیم نمود.
آدرس تهران، میرداماد ،خیابان سنجابی، ساختمان مادر، طبقه اول ،واحد 1
شماره تماس 021-22222088
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
هانوی
2 شب
موئینه
3 شب
هوشی مین
2 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
دوشنبه ، 06 فروردین 1397
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,900,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته استاندارد)
تومان
3,900,000
3,889,000
3,889,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,900,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته استاندارد)
تومان
3,900,000
3,889,000
3,889,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,900,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته استاندارد)
تومان
3,900,000
3,889,000
3,889,000
زمان محلی

اطلاعات بیشتر درباره شهر هانوی
زمان محلی

اطلاعات بیشتر درباره شهر موئینه
زمان محلی

عنوان مبدا اقامت شروع قیمت ها

تور لوکس 7 شب و 8 روز ویتنام(نوروز)

تهران ( 7 شب ) 3,900,000 تومان

تور لوکس 7 شب و 8 روز ویتنام(نوروز)

تهران ( 7 شب ) 3,900,000 تومان

تور لوکس 7 شب و 8 روز ویتنام(نوروز)

تهران ( 7 شب ) 3,900,000 تومان

تور لوکس 7 شب و 8 روز ویتنام

تهران ( 8 شب ) 5,900,000 تومان

تور لوکس 7 شب و 8 روز ویتنام

تهران ( 8 شب ) 5,900,000 تومان

تور لوکس 7 شب و 8 روز ویتنام

تهران ( 8 شب ) 5,900,000 تومان